2009/07/26

książka fotograficzna

książka fotograficzna według powieści Michała Witkowskiego
pt.: "Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna – Szczakowej"

cykle IIIcykle IIcykle