2011/06/18

plażingWszystko wolno hulaj dusza
Do niczego się nie zmuszaj
Niczym się nie przejmuj za nic
Nie wyznaczaj sobie granic
I nie próbuj nic zrozumieć
Nie pochodzi mieć od umieć
Możesz wierzyć lub nie wierzyć
Nic od tego nie zależy (…)

Fragment wiersza  Postmodernizm Jacka Kaczmarskiego